Ion Chinezu

Chinezu s-a remarcat, în calitate de cronicar literar, prin judecăţi de valoare ferme, dar elegant formulate, prin spiritul clasicizant vădit în simţul măsurii şi al echilibrului. El scrie cu ochii la G. Ibrăileanu, pe care l-a apreciat pentru capacitatea de armonizare a speci­ficului naţional cu cel local, a tradiţiei cu tendinţele novatoare, în ceea ce-l priveşte, a înclinat balanţa spre un realism de factură ardeleană pe linia lui Slavici, Rebreanu, Pavel Dan, exprimându-şi deschis rezervele faţă de formalism şi experimentalism.

Manuscrise:

Nu există încă manuscrise încărcate. Vă rugăm reveniți.